бул. Братя Бъкстон 85

София

Национален телефон

0700 13 677

Daikin Emura

ИЗТЪНЧЕН ДИЗАЙН И АБСОЛЮТНО КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕВЪЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

Енергийна ефективност (до):

 

N
Най-доброто от Тюлипс

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕРМОПОМПА DAIKIN ALTHERMA HT 3 R32

Bluevolution R32, трето поколение термопомпи ДайкинТБО сепариране

ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

СЕПАРИРАНЕ НА ТБО

Механичното сепариране натвърди битови отпадъци включва използването на различни машини и съоръжения за сортиране и отделяне от отпадъчния поток на различни видове пластмаса, кожа, стъкло, гума, черни и цветни метали, инертни материали и други
компоненти.
Всички съоръжения и машини се съобразяват и оразмеряват съгласно входящия поток отпадък на инсталацията, така че да се постигне максимално отделяне на рециклируеми фракции от общия поток и постигане целите на намаляване изходящия поток за депониране.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГАМА ОБОРУДВАНЕ

 • Барабанни сита
 • Лентови транспортьори и редлери
 • Сортировъчни кабини
 • Магнитни сепаратори
 • РЕТ перфоратори
 • Шибърни клапи, бункери и контейнери
 • Разкъсвачи на торбички
 • Метални контролни табла за управление
 • Метални конструкции за поддържане съоръжения
 • Стълби, площадки, работни платформи
 • Метални конструкции за халета и навеси

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА СЕПАРИРАНЕ ТБО

1. Приемащ конвейер в комплект с оборудване за разкъсване на найлонови торбички
2. Захранващ верижно-лентов транспортьор с лопатки
3. Плоско вибрационно сито Барабанно сито
4. Лентови транспортьори за отделяне на сепарираните отпадъчни фракции
5. Сортировъчна станция с лентов транспортьор, шибърни клапи, бункери и контейнери за сепариране
6. Магнитен сепаратор за отделяне на феритни метални фракции
7. Контейнер метални частици
8. Подаващи транспортьори към преси за балиране отпадъци за рециклиране
9. Балираща преса на отпадъци за рециклиране
10. Балиране на остатъчни отпадъци за депониране
11. Опаковане бали с фолио

Посочената схема е примерна.

Обхвата на оборудване може да варира в зависимост общия обем отпадъци, морфология, рециклируеми фракции и специфичните изисквания на конкретния проект.

ПРИМЕРНИ СХЕМИ НА ИНСТАЛАЦИИ СЕПАРИРАНЕ ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ